top of page

Kysy asiantuntijalta

Miten vanhemmat voisivat keskustella alkoholista nuoren kanssa?

Vastaajana Väestöliiton työryhmä Anja Saloheimo, Susse Ingman-Friberg ja Raisa Cacciatore. Katso myös www.urpot.fi sivustolta kohdasta ’Nuoret ja alkoholi’.

Milloin ja miten kerron alkoholista nuorelle?     

Ota alkoholinkäyttö puheeksi ennen kuin asia on ajankohtainen.

– Kerro rehellisesti siitä, mitä alkoholi on ja miten se vaikuttaa. Mitä pienempi lapsi on, sitä vähemmän ja yksinkertaisemmin hänelle kannattaa antaa tietoa. Jo alle kouluikäisen lapsen on hyvä tietää perusasiat alkoholista, myös se, että alkoholi on erittäin voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine. Pienelle lapselle tärkein tieto on, että alkoholi on hänelle vaarallista. Alkoholia ei pidä jättää lasten ulottuville edes vähäisiä määriä, esimerkiksi oluttölkkiä jossa on hiukan pohjalla juomaa. Kun lapsi alkaa liikkua ilman vanhempiaan, on hänen tärkeä tietää, että alkoholi ei ole lapsia varten. Alkoholikokeiluissa on tyypillistä alkoholin sekoittaminen makeaan juomaan. Moni ensi kertaa kokeileva juo nopeasti myrkyllisen ja hengenvaarallisen määrän. Tästä riskistä kannattaa puhua jo alakouluikäiselle. Puhu lapselle sanoilla, jotka hän ymmärtää. Kaikki alkoholi on lapsen elimistölle vaarallista, myös miedot juomat.

– Pienet ja isommatkin lapset oppivat eniten mallista. Jos aikuiset juovat itsensä humalaan, lapsi oppii että se on aikuisista ok, sanoivatpa he mitä tahansa. Lapset siis oppivat suhtautumisen ja asenteen alkoholiin kotoa esimerkin avulla. Lapselle on pelottavaa, kun aikuiset juovat humalahakuisesti ja heidän käyttäytymisensä muuttuu oudoksi. Nuorelle vanhemman humalakäyttäytyminen voi olla pelottavaa tai kiusallista ja hävettävää. Aikuiset voivat antaa lapselle ja nuorelle mallia myös siitä, miten aikuinen voi käyttää alkoholia kohtuullisesti. Jos tavoittelet humalaa, tee se niin, että lapsesi tai nuoresi ei ole läsnä. Millaista mallia sinä haluat antaa nuorellesi?

”Mutku kaikki muut juo”

”Entä jos en enää kuulu joukkoon.”

– Nuori saattaa vedota siihen, että kaveripiirissä on pakko juoda. Nuori saattaa pelätä, että alkoholista kieltäytyessään hän ei enää koe kuuluvansa joukkoon. Miten sietää sen, että seuraavina päivinä tai viikkoina kaverit kertovat yhteisistä kokemuksista, joista raittiina pysytellyt nuori, ei pääsekään enää osalliseksi? Voit kertoa nuorelle, että kaikki nuoret eivät käytä alkoholia, vaikka omassa kaveripiirissä siltä näyttäisikin.

– Yhdessä nuoren kanssa voitte pohtia ystävyyden pelisääntöjä. Ovatko sellaiset ystävät ja kaverit hyviä, jotka kiusaavat raittiudesta ja oman terveyden ja kirkkaan ajattelun arvostamisesta? Mitä hienoa on siinä, että huumaa itsensä? Kaveruuteen ja ystävyyteen ei kuulu kiusaaminen ja jokaisella tulee olla oikeus itse päättää tekemisistään. Hyvät ystävät eivät pakota, manipuloi, houkuttele, vaadi tai painosta alkoholin käyttöön, vaan arvostavat ystävänsä päätöstä olla ilman alkoholia

– Voit tarjota nuorelle ”tiukkisvanhempi”-korttia, jolloin nuori voi kaveripiirissä vedota omiin kieltäviin ja kyttääviin vanhempiinsa, ja kieltäytyä juomasta. Voitte nuoren kanssa yhdessä miettiä muita tapoja kieltäytyä alkoholikokeiluista. Millä muilla tavoilla nuori voi kokea kuulua ryhmään, kuin alkoholin (tai muiden päihteiden) käytön kautta?

– Tue nuoresi itsetuntoa kertomalla hänelle, että on hyvä omana itsenään. Pohtikaa yhdessä nuoren kanssa, mistä voi löytää kavereita, joiden kanssa saa olla oma itsensä eikä tule kiusatuksi. Tue nuortasi vaikkapa uuden harrastuksen aloittamisessa.  Harrastuksiin kuljettaminen voi olla myös hyvä tapa saada yhteistä laatuaikaa oman nuoren kanssa.

Keskustelu kannattaa

Anna aikaa, hyvää palautetta ja kuuntele.

– Alkoholinkäytöstä ja sen seurauksista kannattaa jutella nuoren kanssa. Kannattaa puhua avoimesti alkoholin vaikutuksista, miten vahvoja ovat eri juomalajit, miten hitaasti alkoholi palaa, miten käytös ja havaintokyky ja ymmärrys huononevat, kun veressä on alkoholia ja miten herkästi nuori voi mennä tajuttomaksi.

– Keskustele alkoholinkäytöstä silloin, kun sekä sinä että nuori olette rauhallisella ja hyvällä mielellä. Mieti itse vastauksia nuoren mahdollisiin kysymyksiin ja ota sitten asia puheeksi nuoren kanssa. On tärkeää myös miettiä etukäteen, miten hallitset tunteesi keskustelun aikana, jos nuoren käsitykset eroavat täysin sinun käsityksistäsi tai nuori tahallisesti provosoi sinua. Pyri asialliseen keskusteluun, jossa arvostat nuoren näkökulma, vaikka se eroaisi omastasi. Kerro, että toivot nuorellesi hänen parastaan ja haluat olla tukena. Nuorta ei voi vahtia koko ajan, vaan sinun on lopulta myös luotettava nuoreen. Molemminpuolinen luottamus kasvaa vähitellen ja sen täytyy suvaita myös erehdyksiä. On hyvä antaa myönteistä palautetta nuorelle aina, kun hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi. On myös olennaista tukea nuorta silloin kun tämä tekee virheitä. Asiat voi selvittää ja aina tulee antaa uusi mahdollisuus. Kypsyminen ja riskiarviokyky sekä itsehallinta kavereiden paineessa kehittyvät hitaasti ajan myötä. Pyri korjaamaan lempeästi, mikäli nuorella on vääriä tietoja, käsityksiä tai uskomuksia alkoholin käytöstä. Voitte myös miettiä ja sopia nuoren kanssa yhdessä siitä, mitkä ovat seuraamukset, jos yhdessä sovittuja sääntöjä ei noudateta.

”Osta mulle viiniä”

Tiukkapipoisuus kannattaa.

– Sinun vanhempana tulee noudattaa lakia, joten et saa ostaa tai välittää alaikäiselle alkoholia. Kun sitkeästi kieltäydyt tekemästä rikosta, näytät samalla nuorelle esimerkkiä lain noudattamisesta. Tiukkapipoisuus tässä kohden kannattaa. Nuori voi ottaa mallia tästä aikuisen järkähtämättömyydestä, kun kaverit suostuttelevat juomaan.

– Nuoret vetoavat usein kaverien perheiden väljempiin sääntöihin. Siksi sinun on hyvä tutustua kavereiden vanhempiin, jotta voit saada selville heidän todelliset ajatuksensa. Joillakin vanhemmilla säännöt voivat olla väljempiä, mutta vain sinä vastaat oman nuoresi terveydestä ja turvallisuudesta. Mitä myöhempään alkoholin käytön aloitus siirtyy, ja mitä harvempia ovat käyttökerrat, sitä pienemmät riskit alkoholin käytöstä on kehittyville aivoille sekä riippuvuuden alkamiselle. Tästä asiasta kannattaa siis taistella.

– Nuoret käyttävät kavereita tekosyynä saadakseen tahtonsa läpi. Sinun kannattaa silloin miettiä, mitä tapahtuu, jos tuotat omalle nuorellesi pettymyksen. Nuoren suuttumusta ei kannata pelätä. Sinun tehtävänäsi on luoda selkeät ja määrätietoiset rajat perheessänne. Tämä on haasteellista ja kysyy teiltä vanhemmilta kärsivällisyyttä ja rauhallisuutta. Samoista asioista joutuu muistuttaman monta kertaa. Se kuitenkin kertoo nuorelle siitä, että välität hänestä ja hänen hyvinvoinnistaan ja tuo hänelle turvan tunteen.

 

Nuori humalassa   

– Ihan ensiksi selvitä, missä kunnossa nuori on ja onko hänen terveytensä vaarassa. Hälytä tarvittaessa apua. Nuori on saattanut juoda nopeasti suuria määriä alkoholia, joten hänen tilansa voi vielä huonontua. Tarkkaile, herättele ja valvo nuorta.

– Jos nuoren humalatila ei vaikuta vaaralliselta, laita hänet nukkumaan. Pidä kuitenkin huolta, ettei hänellä ole tukehtumisvaaraa. Tässä kohtaa ei kannata ruveta kasvattamaan tai saarnaamaan, sillä ei voita mitään. Nuoren aivot eivät vastaanota nyt tietoa, joten keskustelut on järkevää käydä vasta sitten kun nuori on selvinnyt.

– Jos nuori uskaltaa tulla humalassa kotiin, voit onnitella itseäsi, sillä hän luottaa siihen, että voi tulla huonossa kunnossa luoksesi ja turvaan. Hän tietää saavansa sinulta tukea ja apua, vaikka itse on ehkä tehnyt kielletyn teon tai virhearvioinnin. Liian moni nuori pelkää ja sammuu vaaralliseen paikkaan tai luottaa kavereiden huolenpitoon. Kaverit voivat kuitenkin samassa tilassa tai eivät havaitse sinun nuoresi huonoa kuntoa. Kerro myös nuorellesi, että arvostat hänen luottamustaan.

– Jos on pienikin mahdollisuus, että nuoresi nauttii alkoholia, sinun on pysyteltävä selvin päin. Näin voit tarvittaessa itse lähteä hakemaan nuorta tai selvittelemään tilanteita.

Yhteiset pelisäännöt

Sopikaa yhteiset säännöt.   

– Kun nuori itsenäistyy, hän toisinaan samaistuu kotiin ja vanhempien arvomaailmaan ja toisinaan omaan ikäryhmäänsä ja etsii arvonsa sieltä. Tämä ailahtelu on normaalia. Nuori etsii omia arvojaan ja maailmankuvaansa ja haluaa päättää niistä itse.

– Pohdi yhdessä nuoren kanssa, mikä häntä motivoi olemaan rehellinen ja luotettava. Nuorelle voi antaa oikeuksia, mutta niihin liittyy myös vastuuta. Miettikää yhdessä seuraamukset luottamuksen rikkomisesta. Nuori voi rikkoa lupauksensa ja valehdella, jolloin luottamus joutuu koetukselle. Millaisia seuraamuksia nuorelle tulee muissa sopimusrikkomuksissa, jotka eivät liity alkoholiin? Mitkä ovat kodin ja perheen pelisäännöt näissä tilanteissa? Sinun kannattaa varautua nuoren epävarmuuteen ja ailahtelevuuteen jo etukäteen, ettet pety liiaksi omaan lapseesi. Kun nuori ei osaa kantaa vastuutaan, rajoita hänen oikeuksiaan joksikin aikaa, minkä jälkeen tulee uusi yritys puhtaalta pöydältä.

– Riskihakuisuus vähenee iän myötä ja vastuuntunto lisääntyy voimakkaimmin vasta 15-25 ikävuoden välillä. Oman nuoren erehdyksiä ei pidä ottaa liian henkilökohtaisesti tai loukkauksina itseä kohtaan, vaan kannattaa muistaa nuoren keskeneräisyys, sillä hän ei ole vielä valmis tai aikuinen. Hiljaa hyvä tulee ja yhdessä kaikkein parasta!

Kohtuukäyttö
ravintolassa

Vastaajana Antti Uusitalo, sommelier. 

 

Miten ravintolassa otetaan huomioon, jos asiakas haluaa nauttia alkoholittomia viinejä? Pitääkö siitä mainita etukäteen, esim. pöytävarauksen yhteydessä?

– Uskoisin, että myös monissa ravintoloissa on herätty alkoholittomien juomien kasvavaan kysyntään. Perinteisten viinien rinnalla tarjotaan alkoholittomia viinejä, alkoholittomia juomasekoituksia, itse tehtyjä mehuja ja olenpa päässyt mukaan suunnittelemaan tee-menua ruokien rinnalle. Alkoholittomien vaihtoehtojen tarjoaminen on osa erottuvaa ja hyvää palvelua, joka on tänä päivänä tärkeä kilpailukeino.

– Jos seurueeseen kuuluu alkoholiallergiasta kärsiviä, tällöin asiasta kannattaa mainita etukäteen, sillä monet kastikepohjat tai marinadit saattavat sisältää alkoholia. Tällöin keittiö voi varautua täysin alkoholittomaan ruokavalioon. Sen sijaan jos vieraat vain haluavat nauttia alkoholittomia juomia aterian kanssa, etukäteisilmoitusta ei mielestäni tarvita.

Kiinnostavatko alkoholittomat viinit tai muut low alcohol -vaihtoehdot viiniasiantuntijoita/sommelierejä ammatillisessa mielessä? Onko alkoholiton juoma kiinnostava tuoteryhmä?

– Alkoholittomien juomien valikoima ja laatu on lisääntynyt viime vuosina. Tämän vuoksi ammattilaisilla on mahdollisuus valita eri tuotteiden välillä. Mielestäni tämän päivän ravintola-ammattilainen ei voi sivuuttaa niitä asiakkaita, jotka toivovat alkoholittomia vaihtoehtoja. Taidolla valitut alkoholittomat viinit sekä itse valmistetut mehut, juomasekoitukset ja cocktailit ovat osa tämän päivän hyvää ja huomioivaa palvelua. Alkoholittomien juomien valintaa ei pitäisi pitää pakollisena pahana, vaan kiinnostavana haasteena.

– Taloudellisestikin mietittynä, jokaisen ravintolan olisi syytä panostaa tähän kasvavaan tuoteryhmään. Alkoholiton juomapaketti menun kanssa voi tuoda kassaan 20-30 euroa lisämyyntiä.

Kuinka alkoholittomia juomia pitäisi myydä asiakkaille, jotta tietous niistä lisääntyisi ja ne toisivat myös ravintolalle lisäarvoa?

– Ravintolan juomista vastaavan tulisi pysähtyä hetkeksi ja miettiä, miten oma ravintola voi palvella paremmin niitä asiakkaita, jotka syystä tai toisesta eivät nauti alkoholia. Pubissa tai kahvilassa muutamakin vaihtoehto saattaa riittää, mutta korkeatasoisissa ruokaravintoloissa panostus alkoholittomien juomien valikoimaan ja laatuun kannattaa tehdä huolella. Laadukas juomavalikoima on aina osa hyvää kokonaisvaltaista palvelua.

Olet varmaan itse maistanut alkoholittomia viinejä tai oluita? Mitä pidit ja millaiseen tilanteeseen/minkä ruoan oheen niitä suosittelisit?

– Olen maistanut hyviä ja huonoja tuotteita, mutta viime aikoina olen yllättynyt alkoholittomien oluiden ja viinien tasapainoisesta mausta. Teknistä kehitystä on tapahtunut selvästi. Joskus voi olla jopa erikoinen suomalainen ruoka-annos, johon hyvä alkoholiton mehu sopii jopa viiniä paremmin.

Jos sittenkin haluaa viinejä, mutta ei kovin suurta määrää, saako ravintolassa puolikkaita juoma-annoksia, jos esimerkiksi haluaa tilata menun ja siihen suunnitellut viinit? Miten tällaiseen suhtaudutaan yleensä, ja onko tästä jotain ongelmaa esim. kassajärjestelmälle?

– Olen viime vuosina kohdannut paljon ravintola-asiakkaita, jotka haluavat maistella viinejä, mutta vain pieniä määriä. Tällöin olen itse ehdottanut niin kutsuttua puolikasta viinipakettia. Pienen viinipaketin tarjoilun ei pitäisi olla ongelma millään tavalla. Jälleen painotan taloudellista puolta. Tämän päivän tiukassa kilpailutilanteessa kenenkään ravintola-alan ammattilaisen ei pitäisi ohittaa tilanteita, joissa asiakkaalle on mahdollisuus tarjota pientä viinien maistelua tai alkoholittomia vaihtoehtoja.

Vesillä vesilinjalla

Veneilyyn ja alkoholiin liittyviin kysymyksiin vastasi ylikonstaapeli Jarmo Niininen Helsingin venepoliisista.

Onko veneen vauhdilla merkitystä sen suhteen, saako sitä kuljettaa alkoholia nauttineena? Onko eroa, kulkeeko soutuveneellä, purjeveneellä vai sähköperämoottorilla varustetulla veneellä?

– Vauhdilla ei ole merkitystä, mutta vesiliikennejuopumuksesta ei tuomita silloin, kun kysymyksessä on soutuvene, purjejolla tai niihin rinnastettava vesikulkuneuvo. Eli varsinaisella purjeveneellä voi syyllistyä vesiliikennejuopumukseen muttei esim. soutuveneellä vaikka siinä olisi sähköperämoottori. Soutuveneellä, joka puolestaan kulkee polttomoottorikäyttöisellä perämoottorilla voi syyllistyä vesiliikennejuopumukseen ja myöskin isommalla veneellä, vaikka se kulkisi sähkömoottorilla.

Kohdellaanko rekisteröityjen (suurempien) ja rekisteröimättömien veneiden kuljettajia samalla tavoin?

– Kyllä

 Koskevatko vesiskoottereita samat säännöt kuin muita moottorikäyttöisiä veneitä?

– Kyllä, lukuun ottamatta käsisammutinta eli sitä ei vaadita vesiskoottereissa.

Onko parempi antaa ratti/ruori nuorelle, esim. 12-18 -vuotiaalle, jos kaikki veneessä olevat aikuiset arvioivat nauttineensa yli sallitun promillerajan?

– Ei, sillä aikuinen, joka kuitenkin on tosiasiallisesti veneen päällikkö ja vastaa aluksen kulusta, syyllistyy itse joka tapauksessa vesiliikennejuopumukseen. Eli parempi kuin alus ei silloin irtoa laiturista ollenkaan.

Minkä verran ruorijuopumustapauksia saadaan kiinni vuosittain? Kuinka paljon näistä on ns. dagen efter eli laskuhumalan takia?

– Koko Suomessa useita satoja, mutta siitä ei ole mitään tilastoja ovatko ne nousu- vaiko laskuhumalaa. Arviolta puolet ja puolet

Miten ruorijuopumuksesta epäillyltä otetaan verikoe? Kuljetetaanko hänet rantaan ja rannasta lääkäriin sitä varten?

– Nykyään melkein kaikissa tapauksissa selviää tarkkuusalkometriin puhaltamalla, joko partioveneessä, jos sellainen sieltä löytyy tai muutoin sitten poliisiasemalla. Lain mukaan henkilö voi syyllistyä vesiliikennejuopumukseen myös jos hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut.

Miten tätä arvioidaan käytännössä?

Jos ei selvästikään hallitse veneensä käsittelyä tai navigointia, niin silloin se on siinä.

Millaisista muista turvallisuuteen liittyvistä seikoista venepoliisi voi valvonnassaan huomauttaa?

– Ylinopeudesta, holtittomasta / piittaamattomasta ajotavasta, veneen varusteista, aluksen huonosta kunnosta (alus ei selvästikään merikelpoinen) tai pimeällä kulkuvalojen puutteesta. Usein näissä ei pelkkä huomautus tosin riitä.

Onko ruorijuopumuksen promillerajoissa eroja Suomen, Viron ja Ruotsin välillä?

– Suomessa raja on 1 promille ja 0,5 ammattiliikenteessä Ruotsissa raja on 0,2 promillea ja Virosta minulla ei ole tietoa.

Vinkit turvalliseen kesäveneilyyn?

– Nautitaan se alkoholi vasta perillä, muistetaan kaikessa toiminnassa hyvät merimiestavat ja otetaan muut vesilläliikkujat ne kaikkein pienimmät mukaan lukien huomioon sekä kuunnellaan sitä naispuolista henkilöä, joka niitä komentoja oikeasti veneessä jakaa ja joka on kuitenkin se tosiasiallinen päällikkö aluksessa, niin silloin meno vesillä vain on kaikin puolin paljon rauhallisempaa ja turvallisempaa kaikille.

bottom of page